Juan García Sáez
José Castaño López

L’Hospitalet de Llobregat. Notarios del Ilustre Colegio Notarial de Cataluña

Un notari és un professional del Dret, el títol que s'obté mitjançant oposició pública per a la qual únicament és necessita ser graduat o llicenciat en Dret. El notari és un professional del Dret la funció principal del qual és la conformació del negoci jurídic en escriptura pública previ assessorament de les parts de forma totalment gratuïta i imparcial. El notari és l'encarregat de plasmar la voluntat de les parts en un document públic, vàlid, reconeixible per tots els operadors jurídics no sols a Espanya sinó també en països estrangers i amb plena eficàcia jurídica.

109341

Visitas totales

31638

Visitas totales

Loading...

Estamos a su disposición

Pot sol·licitar cita prèvia a través de la web veient totes les hores que hi ha lliures i triant la que millor li convingui.

Opiniones de nuestros clientes